dinsdag 14 juni 2016

Juni 7 2016 Viervoeters/Four Paws/Vier Pfoten: onze steun meer dan waard!


De video ‘Onze helden’ van dierenwelzijnsorganisatie Viervoeters is een stukje uit een documentaire over hun therapieprogramma: ‘Dogs for people’. (zie onderaan dit bericht)

Dit centrum in Roemenië is het enige centrum dat voormalige straathonden, ook gehandicapte, opvangt en traint tot hulphond.

 
We kregen de link van Chico’s bazinnetje. Chico kwam bij hen na 7 jaren overleven in Spaanse refugio’s. Hij had nog nooit een thuis gehad. Chico was op zichzelf, altijd op zijn hoede en kon amper aanraking verdragen. Hij kwam met bijtsporen van andere honden en raakte in paniek als we hem wilden vastpakken. In Nederland worden dieren voor minder geëuthanaseerd. Maar Maureen zag hoe lief hij in wezen gebleven was, hoe graag hij eigenlijk wilde en liet hem in opvang komen. En al snel kwam de gouden reactie uit Soest: hij mag bij ons wonen en in alles zal zijn eigen tempo gerespecteerd worden. We zullen blij zijn met elke stap en respecteren wat hij niet meer kan verbeteren. Dit respect plus een rustige stapje-voor-stapje opvoeding die Chico bij kon benen gaf hem veiligheid en rust. Hij is in 5 maanden zo opgebloeid! Luistert goed, loopt vaak los, en wacht na een boswandeling keurig op hen bij het fietspad aan de ingang van het bos. Hij gaat mee naar verjaardagen en zelfs met andere honden waar hij eerst alleen maar naar uitviel, gaat het ook al een stuk beter. Truus en Friso leren hem weer vertrouwen.
Die liefde en dat respect zie je ook in het prachtige project van Viervoeters. Zij zijn actief in meerdere landen waaronder Roemenië. Ook wij zagen tijdens ons recente bezoek voorbeelden van deze respectvolle omgang met dieren. Een hoopvolle ontwikkeling naast grote wreedheid en verwaarlozing met alle gevolgen van dien. Een dier neem je niet, omdat het bij je plaatje hoort. Een dier is een levend wezen met gevoelens en een eigen karakter. Euthanasie is een laatste redmiddel, zeker ook bij onaangepast gedrag, dat vaak veroorzaakt wordt door menselijk onvermogen om de bij dat dier passende opvoeding te bieden. Honden die terugkomen doen het bij de volgende adoptant meestal prima, door een andere aanpak en/of andere omstandigheden. In de documentaire zien we een stukje van hun therapieprogramma ‘Dogs for People’. Straathonden en gehandicapte honden worden medisch verzorgd, krijgen gedragstherapie en training en worden dan als hulphond aan ouders en hun kind gekoppeld. Een zegen voor de kinderen en de honden die weer vrolijk, levenslustig en gezond worden: ‘waard om voor te vechten’.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten