zondag 18 december 2016

December 15 2016 Een hechte band tussen mens en hond: praten.Veel baasjes praten tegen hun hond en mensen zonder hond vinden dat vaak een vreemde vertoning. Maar is het wel zo gek om te denken dat honden snappen wat je bedoelt als je tegen ze praat? Nieuw onderzoek lijkt de hondenbezitters groot gelijk te geven. Onderzoeker Attila Andics van de vergelijkende ethologische onderzoeksgroep in Boedapest ontdekte dat mensen- en hondenhersenen erg op elkaar lijken als het gaat om communicatie.

In het verleden is wel onderzoek gedaan naar de overeenkomst in hersenactiviteit tussen mensen en mensapen, maar niet eerder werd hersenenactiviteit bij honden vergeleken met die van mensen. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat honden en mensen allebei een hersenengebied hebben speciaal voor het herkennen en interpreteren van stemgeluid. Deze gebieden reageren bovendien hetzelfde op emotionele signalen die mensen of honden horen.

Voor het onderzoek is bij elf honden een functionele MRI-scan uitgevoerd. Dit was vooral bedoeld om inzicht te krijgen in hoe honden geluid verwerken. De honden waren speciaal getraind om in de scanner te gaan liggen en de wetenschappers lieten steeds honden toekijken bij de scans van hun soortgenoten. Ook de menselijke proefpersonen ondergingen de scan. Terwijl ze in de scanner lagen, kregen zowel de mensen als de honden 200 verschillende stemgeluiden te horen. Het waren vooral geluiden met een duidelijke emotie, zoals lachen, huilen of speels blaffen. In reactie hierop waren bij de mensen en honden niet alleen steeds dezelfde hersengebieden actief, deze gebieden waren bovendien op dezelfde manier actief. Als mens en hond bijvoorbeeld een blij geluid hoorden, was eenzelfde hersendeel meer actief dan bij het horen van een ongelukkig geluid.

Behalve overeenkomsten waren er ook verschillen: mensen reageren sterker op geluiden van andere mensen en honden sterker op geluiden van andere honden, iets dat nogal voor de hand ligt. Daarnaast zagen de wetenschappers dat hondenhersenen meer letten op geluiden die geen stemmen zijn, terwijl de hersenen van mensen juist heel sterk letten op geluiden die wel afkomstig zijn van stemmen.

Dr. Andics en zijn collega’s sluiten niet uit dat honden en mensen op dezelfde manier zijn geëvolueerd, los van elkaar. Volgens het onderzoek ligt het echter meer voor de hand dat deze specialisatie van het brein al begon in een tijd dat mens en hond dezelfde voorouders hadden, zo’n honderd miljoen jaar geleden. En volgens Andics is het mogelijk dat ook andere sociale informatie door hond en mens hetzelfde wordt verwerkt. Dit kan een van de redenen zijn dat de band tussen mens en hond zo hecht is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten