donderdag 3 november 2016

Oktober 10 2016 Collecteren voor de Dierenbescherming

Niet alleen in het buitenland is hulp nodig. Ook in Nederland zijn de nodige misstanden en is het toezicht van de Dierenbescherming onmisbaar. Daarom coördineren we in Bolsward de jaarlijkse collecte rond Dierendag en lopen zelf ook heel wat uurtjes langs de deuren. Elk jaar blijkt weer dat weinig mensen weten wat de DB allemaal doet en dat ook nog zonder rijkssubsidie.De Dierenbescherming
-       - onderhoudt asielen, die jaarlijks onderdak bieden aan tienduizenden dakloze dieren,
-       - geeft directe hulp aan dieren, o.a. met behulp van de Dierenambulance
-        -geeft voorlichting en educatie,
-        -beïnvloedt via lobby (ook Europese) wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn o.a. inzake dierproeven en diervriendelijk (koop)gedrag.
-       - inspecteert overal waar dieren worden gehouden naar Dierenwelzijn en neemt zonodig maatregelen
-       - werkt effectief mee aan het zwerfkattenprobleem
-       - werkt mee aan het project DUO

Dierenambulance
De dierenambulancemedewerkers zijn dag en nacht in touw. Ze verlenen eerste hulp aan zieke, gewonde en zwervende dieren, die worden opgevangen en vervoerd naar de dierenarts. Jaarlijks gaat het om duizenden dieren: honden en katten, maar ook kleine in het wild levende dieren. Is medische zorg niet nodig? Dan rijden ze naar een van de asielen in Nederland, waar de dieren worden opgevangen, totdat ze een nieuwe eigenaar voor ze hebben gevonden.


Landelijke Inspectiedienst
De districtsinspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en vrijwillige preventiemedewerkers gaan jaarlijks op duizenden meldingen af van verwaarlozing of mishandeling. Waar dat kan, vertellen ze baasjes hoe ze hun dier moeten verzorgen en huisvesten, om te voorkomen dat een dier uit huis gehaald moet worden. In het uiterste geval kan, in overleg met RVO.nl, worden besloten om een dier bij de eigenaar weg te halen.


Zwerfkattenprobleem
Elk jaar worden er een heleboel katten gedumpt door mensen die er niet meer voor kunnen of willen zorgen. Een kat die wordt achtergelaten, zal verwilderen en zich aansluiten bij andere zwerfkatten. Zo ontstaan er populaties zwerfkatten, waarbinnen veelvuldig nestjes met katjes worden geboren. De Dierenbescherming zet zich in om dit zwerfkattenprobleem op diervriendelijke wijze beheersbaar te maken.

Project DUO
De Dierenbescherming werkt mee aan het project ‘DUO’ verwijst naar Dieren Utrecht en Ouderen, maar ook naar het onafscheidelijke duo dat eigenaar en huisdier samen kunnen vormen. Voor veel ouderen of chronisch zieken zijn huisdieren van groot belang voor hun kwaliteit van leven. Met het ouder worden nemen functiebeperkingen vaak toe en wordt tegelijkertijd in veel gevallen het sociale netwerk kleiner. Hierdoor kunnen eigenaren problemen ondervinden bij de verzorging van hun huisdier, terwijl dit dier voor hen juist zo belangrijk is. De vrijwilligers van DUO ondersteunen deze mensen bij de verzorging van hun huisdier. Zo kunnen mens en dier zolang mogelijk van elkaars gezelschap genieten, ook in een zorginstelling, wanneer die huisdierbezit toestaat.


De Dierenbescherming verwerft zijn inkomsten uit: collectes, giften, nalatenschappen, contributies, verkoop webshop, acties van derden, loterijen en incidentele overheidssubsidies. Er is dus geen sprake van structurele overheidssubsidies.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten